Przejdź do treści

PROGRAM MINI DANCE CLUB

Program Mini Dance Club – taniec dla dzieci

Program Mini Dance Club obejmuje naukę krótkich, zabawnych układów (z elementami tańca nowoczesnego,
hip-hopu, tańca towarzyskiego, baletu)
– które kształtują poczucie rytmu, pamięć
i koordynację ruchową. Staramy się,
by lekcje tańca były prowadzone
w sposób ciekawy, kreatywny, zrozumiały.


Kładziemy nacisk na rytmizację ruchu,
która odgrywa ważną rolę w procesie nauki
i przyswajania różnego rodzaju informacji.
Różnorodność zajęć pozwala na odkrywanie
ukrytych talentów dzieci, o których z radością
informujemy rodziców.

Co pół roku
organizujemy rodzinne występy z nagrodami,
na których dzieci prezentują nabyte umiejętności.
Na zajęciach tanecznych stawiamy
przede wszystkim na uśmiech dziecka.

W latach 2018/2019
prowadziliśmy zajęcia taneczne w wielu
publicznych przedszkolach w ramach projektu
unijnego: „Utworzenie nowych miejsc wraz
z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”.
Zdobyte doświadczenie zaowocowało w jeszcze lepszy
kontakt z dziećmi.